Časté otázky zákazníkov

Ako prebieha rezervácia pobytu?

Vyhľadajte si dostupné typy ubytovania a služieb vo Vami požadovanom termíne. Vyberte si z dostupných cenových variantov a vytvorte si jednoducho rezerváciu online.

Je potrebné rezerváciu ihneď uhradiť?

Vo väčšine prípadov nie je potrebná okamžitá platba za pobyt. Záleží to však od podmienok aké pre predaj svojho ubytovania nastaví ubytovateľ a poskytovateľ služieb. Pobyt je nevyhnutné zo strany hostí uhradiť najneskôr do dňa bezplatného zrušenia pobytu.

Čo sa udeje po vytvorení rezervácie?

Po záverečnom odoslaní online objednávky sa vygeneruje v systéme online rezervácia. Ak má ubytovateľ prepojený hotelový systém, tak portál Betimo.sk posiela rezerváciu priamo do hotelového systému ubytovateľa. Ako hosť môžete svoju rezerváciu spravovať vo svojom konte, do ktorého sa prihlásite v pravom hornom rohu. Cez svoje konto môžete s ubytovateľom komunikovať prostredníctvom správ a rezerváciu môžete taktiež ľahko zrušiť v rámci storno podmienok, ktoré sú pri každej rezervácii zreteľne naformulované.

Ako je možné rezerváciu uhradiť?

Každú rezerváciu je možné uhradiť viacerými spôsobmi vrátane jednoduchej online platby v zabezpečenej platobnej bráne a moderných spôsobov úhrady ako Google Pay, Apple pay. Na portáli budeme postupne dopĺňať novinky a rozširovať možnosti bezpečných online platieb podľa najnovších trendov a bezpečnostných štandardov.

Je rezervácia záväzná pre ubytovateľa?

Áno, ponúkané kapacity ubytovateľov predávajú v reálnom čase dostupné izby a apartmány na predaj. Každá vytvorená rezervácia na portáli je pre obe strany záväzná a riadi sa podmienkami, za ktoré ubytovatelia ponúkajú svoje služby, a ktoré zákazníci akceptujú v momente rezervovania.

Kedy môžem rezerváciu zrušiť?

Rezerváciu môžete ako kupujúci zrušiť kedykoľvek online. Po vytvorení rezervácie máte dostupnú online správu rezervácie alebo si môžete vytvoriť svoje konto, v ktorom budete vidieť všetky Vaše pobyty. Rezerváciu je možné zrušiť v každom momente. Po istom dátume môže mať ubytovateľ nárok na storno poplatok. Tento dátum v každom prípade zreteľne vidíte pri cenových podmienkach už počas vytvárania rezervácie.

Je rezervácia záväzná aj keď ešte nebola uhradená?

Ak to ubytovateľ vo svojich podmienkách predja umožní, je dostupná aj online rezervácia bez okamžitej úhrady. Pobyt si jednoducho zarezervujete a neskôr budete automaticky vyzvaný na online platbu. Takýto stav rezervácie sa volá opcia. Opcia je rovnako záväzná pre ubytovateľa ako uhradená rezervácia. S tým rozdielom, že Vašu opciu môžete do dátumu bezplatného zrušenia voľne zrušiť bez storno poplatku. Pred uplynutím dátumu opcie budete vyzvaný na úhradu pobytu. Ak by ste pobyt neuhradili, Vaša opcia automaticky prepadne a termín Vášho pobytu sa opätovne vráti do predaja pre ďalších záujemcov.

Čo v prípade, že som za pobyt zaplatil a mám nárok po zrušení na vrátenie peňazí?

V prípade Vášho nároku na vrátenie Vám vaše prostriedky jedoducho vrátime. Garantujeme vrátenie peňazí a chránime Vaše prostriedky. Ubytovateľovi preposielame Vašu platbu najneskôr do 10. dňa nasledujúceho mesiaca.Časté otázky ubytovateľov

Ako sa môžem na portáli zaregistrovať?

Registrácia na portáli je dobrovoľná a bezplatná. Váš záujem o registrovanie ubytovania nám pošlite prostredníctvom online formulára v pravom hornom rohu.

Ako funguje online predaj na portáli Betimo?

Rezervácia na portáli prebieha online a priamo. Na portáli sa prezentujú iba dostupné kapacity ubytovania v konkrétnych termínoch a vytvorené rezervácie sú záväzné pre ubytovateľa aj kupujúceho. Podmienky predaja si ako ubytovateľ nastavujete v extranete portálu.

Ako je možné synchronizovať dostupnosti a ceny na portáli?

Okrem manuálneho spravovania cien a dostupnosti je možné napojiť na portál channel manager, ktorý bude vašu reálnu dostupnosť synchronizovať aj s inými cestovnými portálmi ako Booking.com, Expedia.com, AirBnB a pod.

Je možné napojiť aj môj PMS systém?

Ak na správu Vášho ubytovania používate systém Ellipse od spoločnosti HORECA GROUP, hotelový systém Horec alebo Hores je možné channel manager napojiť priamo na Vaše PMS a synchronizovať dostupnosti na portáli Betimo aj zasielať nové rezervácie priamo do Vášho systému online v reálnom čase.

Kedy sú nové rezervácie preplácané ubytovateľom?

Portál garantuje všetky peňažné transakcie a preplácanie od zákazníka ku ubytovateľovi. Ubytovateľovi sú peňažné prostriedky preplácané v bode, kedy bola zákazníkovi poskytnutá služba, kedy zákazník už nemá nárok na vrátenie peňazí, alebo keď si pobyt zakúpil bez možnosti vrátenia peňazí. Najneskôr do 10. dňa nasledujúceho mesiaca sú preplatené všetky odpobytované rezervácie za predchádzajúci mesiac.

Mám nárok na storno poplatok, kedy ho budem mať preplatený?

V prípade nároku na storno poplatok pri zrušení pobytu Vám tieto prostriedky preplácame v identicky ako pri bežnom pobyte. V prípade bezplatného zrušenia pobytu zo strany hosťa sú prostriedky vrátené zákazníkom. Každá rezervácia má podľa podmienok nastavených zo strany ubytovateľa jasné storno podmienky, výšku prípadného storno poplatku aj dátum a čas najneskoršieho bezplatného zrušenia pobytu. Tieto údaje sú uložené v detaile každej rezervácie v extranete portálu a sú súčasťou e-mailových potvrdení a notifikácií, ktoré portál zasiela zákazníkom aj ubytovateľom po vytvorení rezervácie.

Ako sa dozviem o novej rezervácii?

Portál je plne automatizovaný. Po rezervácii, aj pri modifikácii a zrušení pobytu dostávate okamžitú mailovú notifikáciu. Ak používate channel manager, Vaše rezervácie a úpravy sú priamo odosielané do rezervačného systému.

Ako sa môžem skontaktovať so zákazníkom?

Pre komunikáciu so zákazníkom môžete využívať interný chat, ktorý je pripravený vo vašom extranete.

Som malý ubytovateľ a doposiaľ som channel manager nepoužíval, musím si ho zakúpiť?

Pre prácu s portálom nie je nevyhnutný channel manager. Spravovať vašu prezentáciu, ceny a dostupnosť si môžete aj v našom prehľadnom extranete. Dávame Vám však do pozornosti možnosť využívať rezervačný systém Ellipse Lite aj v zdarma verzii pre malých ubytovateľov. K dispozícii máte okrem moderného rezervačného systému aj priame rezervácie na vašom webe s 0% províziou za priame rezervácie. Viac info na www.horecagroup.sk.