Ochrana platieb

Všetky rezervácie uhradené online na portáli Betimo.sk podliehajú ochrane prostriedkov a zásade opatrnosti. 

Pre zákazníkov portálu, ktorí si pobyt u nás rezervujú garantujeme vrátenie finančných prostriedkov v prípade bezplatného zrušenia pobytu. 

Preplácanie ubytovateľovi a poskytovateľovi služieb sa realizuje v momente poskytnutia služby alebo v bode, kedy ako zákazník už nemáte nárok na bezplatné zrušenie pobytu v zmysle podmienok rezervácie. Podmienky rezervácie a možnosti zrušenia pobytu sú uvedené pri každej online rezervácii.  

Zákazníkom garantujeme ochranu prostriedkov a vyplatenie iba zrealizovaných pobytov ubytovateľom a ubytovateľom garantujeme včasné vyplatenie prostriedkov za zrealizované pobyty, jednoduché preplácanie a automatizované zúčtovanie. 

Cestuj moderne a bezpečne s portálom betimo.sk.

Registruj sa na portáli a cestuj ešte výhodnejšie s tajnými cenami.