Múzeum TANAP-u - Tatranská Lomnica

Toto múzeum oboznamuje svojich návštevníkov so špecifikami tatranskej prírody, s jej ochranou a s dejinami sprístupňovania Tatier.

Zážitky a tipy na výlety

Toto múzeum oboznamuje svojich návštevníkov so špecifikami tatranskej prírody, s jej ochranou a s dejinami sprístupňovania Tatier. Patrí medzi najnavštevovanejšie múzeá svojho druhu na Slovensku. Zbierky múzea obsahujú množstvo predmetov z oblasti botaniky, zoológie, histórie, kartografie, geológie a etnografie. Výstavná časť múzea je rozdelená na prírodovednú, prírodo-ochranársku, historickú a etnografickú.

Zaujímavosť: História múzea TANAP-u nadväzuje na tradície siahajúce až do roku 1883, keď Uhorský karpatský spolok založil v Poprade Karpatské múzeum.

(Zdroj foto: tatry.sk)