Banícke múzeum v Rožňave

Banícke múzeum v Rožňave bolo založené v roku 1902 je jedným z troch špecializovaných baníckych múzeí na Slovensku a vlastní bohaté zbierky z archeológie, histórie, dejín umenia, techniky, najmä baníctva a hutníctva.

Zážitky a tipy na výlety

Banícke múzeum v Rožňave bolo založené v roku 1902 je jedným z troch špecializovaných baníckych múzeí na Slovensku a vlastní bohaté zbierky z archeológie, histórie, dejín umenia, techniky, najmä baníctva a hutníctva. Jeho poslaním je zachovať nielen pamiatky baníctva a hutníctva, ale aj zbierky rôznych disciplín. Medzi najhodnotnejšie exponáty patria stredoveké banícke ručné pracovné nástroje, drevené banské čerpadlo, vlečné koryto, vŕtacia, meracia a osvetľovacia technika. Samostatnú časť expozície tvoria banské pracoviská, kde získate konkrétnu predstavu o pracovných podmienkach a spôsobe práce baníka v podzemí.

(Zdroj foto: wikimedia.sk)