Klin nad Bodrogom

Najnižšie položené miesto na Slovensku nájdete v obci Klin nad Bodrogom.

Zážitky a tipy na výlety

Najnižšie položené miesto na Slovensku nájdete v obci Klin nad Bodrogom. Toto miesto je dostupné pešo, rovnako aj na bicykli. Trasa vedie z obce Klin nad Bodrogom po poľnej cestičke alebo aj z vinárskej obce Viničky. Najnižšie položené miesto je označené žulovým stĺpikom, s označením nadmorskej výšky 94,3 m.n.m. Naskytne sa vám tiež pohľad na rozsiahlu rovinku, ktorú z jednej strany ohraničuje rieka Bodrog a z druhej strany zrúcanina ranogotického kostola z 13. storočia.