Smolenický zámok

Rozprávkový Smolenický zámok je jednou z najväčších atrakcií východného úpätia Malých Karpát.

Zážitky a tipy na výlety

Rozprávkový Smolenický zámok je jednou z najväčších atrakcií východného úpätia Malých Karpát. Patrí k najvýznamnejším romanticky upraveným stavbám na Slovensku podľa vzoru stredofrancúzskych zámkov. Dominantou zámku je mohutná veža s vyhliadkovou terasou. Romantický vzhľad zámku zvýrazňuje aj okolitý park, ktorý prechádza do hustého lesa.

V súčasnosti je zámok sídlom Slovenskej akadémie vied – Kongresového centra SAV a počas celého roka sa v ňom uskutočňuje množstvo vedeckých konferencií a sympózií. Pre turistov je sprístupnený v letných mesiacoch.