Bratislavský hrad

Bratislavský hrad je jedným zo symbolov Bratislavy a vyníma sa na kopci 80 m nad Dunajom.

Zážitky a tipy na výlety

Bratislavský hrad je jedným zo symbolov Bratislavy a vyníma sa na kopci 80 m nad Dunajom. Vďaka svojej strategickej polohe bol odjakživa osídlený, či už Keltmi, Rimanmi alebo Germánmi. Počiatky hradu siahajú do 13. storočia, k jeho histórii patrí viacero úprav a prestavieb. Hrad bol počas svojej histórie sídlom uhorských kráľov a boli tu uchovávané korunovačné klenoty. Dnes tu nájdete najmä historické múzeum, ktorého cieľom je dokladovať vývin spoločnosti na Slovensku od stredoveku po súčasnosť. Okrem atraktívnych výstav je súčasťou prehliadky múzea pôsobivý interiér Hradu.

(Zdroj foto: wikimedia.org)