Slavín

Slavín je najväčší vojnový pamätník v strednej Európe a vďaka svojej výške 52 metrov jednou z dominánt mesta.

Zážitky a tipy na výlety

Slavín je najväčší vojnový pamätník v strednej Európe a vďaka svojej výške 52 metrov jednou z dominánt mesta. Je tu pochovaných 6 845 vojakov Sovietskej armády padlých pri oslobodzovaní Bratislavy počas druhej svetovej vojny. Pamätník obklopuje park, v ktorom sú zasadené dreviny prinesené z rozličných oblastí bývalého Sovietskeho zväzu. Z východnej terasy je nádherný výhľad na mesto.

(Zdroj foto: wikimedia.org)