Múzeum Jozefa Maximiliána Petzvala - Spišská Belá

Múzeum bolo sprístupnené v rodnom dome J.M. Petzvala v Spišskej Belej v roku 1964.

Zážitky a tipy na výlety

Múzeum bolo sprístupnené v rodnom dome J.M. Petzvala v Spišskej Belej v roku 1964. Štruktúra novej expozície pozostáva z tematických celkov, vystihujúcich vždy určitú ucelenú kapitolu vo vývoji fotografickej a okrajovo i kinematografickej techniky. Zdôrazňuje najvýznamnejšie medzníky, ktorými prešla fotografická technika až po súčasnosť.

Zaujímavosť: Jozef Maximilián Petzval patril medzi osobnosti, ktoré významne prispeli do celosvetového technického rozvoja. Jeho prínos sa ukázal vo fotografickej optike v teórii aj praxi.

(Zdroj foto: spisskabela.sk)