Podtatranské múzeum – Poprad

V múzeu sa nachádza vyše 50 000 kusov zbierkových predmetov a viac ako 18 000 kníh v knižnici múzea.

Zážitky a tipy na výlety

V múzeu sa nachádza vyše 50 000 kusov zbierkových predmetov a viac ako 18 000 kníh v knižnici múzea. Návštevníkom sú tiež k dispozícii dve nové stále expozície. Prvá, Poprad a okolie v zrkadle vekov, sa zameriava na históriu osídlenia podtatranského regiónu od neandertálca po súčasnosť. Druhá bude venovaná unikátnemu archeologickému nálezu – hrobke veľmoža z Popradu – Matejoviec z konca 4. až začiatku 5. storočia n. l. Súčasťou týchto expozícií budú aj objekty remeselníckych dielní, umiestnené v záhrade múzea.

Zaujímavosť: Počiatky súčasného Podtatranského múzea v Poprade siahajú do druhej polovice 19. storočia. V roku 1873 bol v Starom Smokovci založený Uhorský Karpatský spolok, prvý turistický spolok v Uhorsku. Okrem turistickej činnosti sa spolok venoval aj vedeckej a osvetovej práci. Prirodzeným vyústením sústavného záujmu o prírodné prostredie a kultúrnohistorické pamiatky v podtatranskej a tatranskej oblasti bolo následne založenie múzea.

(Zdroj foto: muzeumpp.sk)