Múzeum liptovskej dediny – Pribylina

Múzeum liptovskej dediny sa výrazne odlišuje od ostatných múzeí v prírode najmä spôsobom zástavby a skladbou objektov.

Zážitky a tipy na výlety

Múzeum liptovskej dediny sa výrazne odlišuje od ostatných múzeí v prírode najmä spôsobom zástavby a skladbou objektov. Okrem drevených obytných a hospodárskych stavieb, reprezentujúcich typické znaky ľudového staviteľstva roľníckych a remeselníckych vrstiev, sú tu aj dva vzácne stredoveké kamenné objekty. Všetky stavby spolu vytvárajú jedinečnú skladbu historického a kultúrneho prostredia dávneho Liptova.

Zaujímavosť: Goticko-renesančný kaštieľ z Parížoviec je najstarším zachovaným zemianskym sídlom v Liptove zo 14. – 16. storočia a je spájaný s kráľom Matejom Korvínom.

(Zdroj foto: wikimedia.org)