Gotický kostol Ludrová

Gotický kostol Všetkých svätých v Ludrovej bol postavený v pôvodnom historickom chotári mesta Ružomberok v poslednej tretine 13. stor.

Zážitky a tipy na výlety