Gotický kostol Ludrová

Gotický kostol Všetkých svätých v Ludrovej bol postavený v pôvodnom historickom chotári mesta Ružomberok v poslednej tretine 13. stor.

Zážitky a tipy na výlety

Gotický kostol Všetkých svätých v Ludrovej bol postavený v pôvodnom historickom chotári mesta Ružomberok v poslednej tretine 13. stor. Pôvodný objekt je jednoloďový, koncom 15. stor. bol rozšírený prístavbou južnej lode. V interiéri kostola sa zachovali pôvodné rebrové klenby s kruhovým svorníkom a kamenné pastofórium s kovanou mriežkou.

Zaujímavosť: V lodi a v presbytériu sú cenné gotické nástenné maľby, ktoré boli vyhlásené za národnú kultúrnu pamiatku.

(Zdroj foto: liptovskemuzeum.sk)