Banka lásky

Na Radničnom námestí v Banskej Štiavnici sa nachádza dom, kde bývalá slávna Marína, ktorej zložil Andrej Sládkovič krásnu báseň.

Zážitky a tipy na výlety

Na Radničnom námestí v Banskej Štiavnici sa nachádza dom, kde bývalá slávna Marína, ktorej zložil Andrej Sládkovič krásnu báseň. Táto báseň je najdlhšou ľúbostnou básňou na svete. V Banke lásky nájdete jedinú vernú kópiu rukopisu tejto básne. Jej originál je uložený v trezore Slovenskej národnej knižnice v Martine. Banka je vytvorená z veršov básne Marína, ktoré sa skladajú zo schránok. Do nich si ľudia z celého sveta uchovávajú symboly lásky. Okrem toho tu môžete nájsť aj hovoriace obrazy so známymi hercami, láskou aktivovanú projekciu či unikátny Láskomer.

Zaujímavosť: Báseň má neskutočných 291 strof a 2900 veršov a je aj oficiálne zapísaná medzi svetovými rekordmi.

(Zdroj foto: wikimedia.org)

Ubytovania v okolí