Starý zámok - Banská Štiavnica

Starý zámok v Banskej Štiavnici vznikol na prelome 15. a 16. storočia a patrí medzi najstaršie stavby v meste.

Zážitky a tipy na výlety

Starý zámok v Banskej Štiavnici vznikol na prelome 15. a 16. storočia a patrí medzi najstaršie stavby v meste. Pôvodne bol kostolom, neskôr bol prestavaný na pevnosť. Aktuálne sa tu nachádza fajkárska dielňa, kováčska expozícia, stará mučiareň či originály sôch z kalvárie. Súčasťou areálu Starého zámku je aj kaplnka sv. Michala, na ktorej stenách sa nachádzajú zaujímavé fragmenty fresiek zo 14. storočia.

Zaujímavosť: Išlo o jedno z prvých múzeí od roku 1900.

Ubytovania v okolí