Štôlňa Glanzenberg

Banská Štiavnica je úzko spojená s ťažbou nerastného bohatstva ako aj rúd drahých a farebných kovov.

Zážitky a tipy na výlety

Banská Štiavnica je úzko spojená s ťažbou nerastného bohatstva ako aj rúd drahých a farebných kovov. Jedna zo štôlní, v ktorej sa pravidelne a aktívne ťažilo, a ktorá sa plnohodnotne zachovala až do dnešných dní, je dedičná štôlňa Glanzenberg. Najstaršia písomná zmienka o štôlni pochádza z roku 1560 a zohrávala významnú úlohu v počiatkoch ťažby zlatostrieborných rúd. Pre verejnosť je sprístupnených 500 m v hĺbke 32 m.

Zaujímavosť: V roku 1751 navštívil štôlňu Glanzenberg aj samotný František Štefan Lotrinský. Na jeho počesť tu bola v bočnej stene zabudovaná pamätná tabuľa. V tomto priestore sa postupne pridávali aj ďalšie pamätné tabule na počesť významných panovníkov. Posledným z nich bol cisár František Jozef I.

(Zdroj foto: wikimedia.org)

Ubytovania v okolí