Hvezdáreň a planetárium

Korene astronómie v Prešove siahajú až do 15. storočia.

Zážitky a tipy na výlety

Hvezdáreň a planetárium v Prešove je kultúrno-osvetovou inštitúciou zameriavajúcou na popularizáciu a šírenie poznatkov astronómie medzi verejnosťou. Pre širokú verejnosť pravidelne usporadúva pozorovania oblohy pomocou hvezdárskeho ďalekohľadu. V planetáriu sa okrem programov zameraných na astronómiu uskutočňujú i návštevnícky obľúbené hudobné programy s populárnou alebo vážnou hudbou.

Zaujímavosť: Korene astronómie v Prešove siahajú až do 15. storočia.

(Zdroj foto: astropresov.sk)