Solivar

Prešovský solivar patrí medzi najvýznamnejšie technické pamiatky na Slovensku.

Zážitky a tipy na výlety

Prešovský solivar patrí medzi najvýznamnejšie technické pamiatky na Slovensku. Pochádza zo 17. storočia a je to súbor unikátnych historických objektov, ktoré slúžili na čerpanie a varenie soli zo soľanky. Už aj okolie so svojimi budovami a parkom je zaujímavým miestom. V jeho areáli je možné vidieť varňu, hutu, kováčske dielne, šachtu Leopold, sklad soli alebo banícku klopačku. Táto banícka klopačka je jednou z posledných piatich na Slovensku. Klopaním sa oznamoval začiatok pracovnej doby, prípadne iné významné alebo mimoriadne udalosti (napr. živelné pohromy). V sklade soli je zriadená expozícia o dejinách ťažby a výroby soli v Solivare.

Zaujímavosť: Pred svojím vyhorením mala budova skladu soli najväčší pôvodný strešný krov v Európe.

(Zdroj foto: museum.sk)