Chrám Svätého Jána Krstiteľa

Kostol patrí od r. 1818 gréckokatolíckemu biskupstvu.

Zážitky a tipy na výlety

Kostol patrí od r. 1818 gréckokatolíckemu biskupstvu. V severnej kaplnke je pred oltárom umiestnený sarkofág s pozostatkami biskupa Petra Pavla Gojdiča, ktoré tam boli uložené po jeho blahorečení v roku 2001. Na severnej stene katedrály je za sklom upevnená kópia Turínskeho plátna, ktoré prešovská katedrála dostala ako dar od Turínskeho arcibiskupstva v Taliansku v roku 2003. Ide o faksimile, ktoré bolo vyrobené len v štyroch exemplároch.

Zaujímavosť: Najvýznamnejšou udalosťou v histórii tohto chrámu bola návšteva pápeža Jána Pavla II. dňa 2. júla 1995, keď bol na oficiálnej návšteve Slovenskej republiky.

(Zdroj foto: Autor: Ing.Mgr.Jozef Kotulič – Vlastné dielo, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=66333950)