Krajské múzeum

Sídli v budove renesančného Rákociho paláca z prelomu 16. a 17. storočia.

Zážitky a tipy na výlety

Sídli v budove renesančného Rákociho paláca z prelomu 16. a 17. storočia. Krajské múzeum má niekoľko permanentných expozícií – napr. o živote na Šariši, histórii Prešova, historických zbraniach, hasičoch. Môžete vojsť aj do evanjelického kolégia, čo je jedna z najvýznamnejších historických škôl, kde študovali Hviezdoslav aj Hodža.

Zaujímavosť: Na konci 16. storočia zakúpilo knieža Žigmund Rákoci niekoľko domov. Domy dal následne prestavať na honosný mestský palác v renesančnom slohu. Celé priečelie aj s atikou je bohato zdobené s grafitom. Rákociovcom sa tak podarilo vytvoriť skutočný skvost mestskej renesančnej architektúry, považovaný za najkrajší mestský renesančný palác na území bývalého horného Uhorska.

(Zdroj foto: muzeum.sk)