Šarišská galéria

Galéria sa zameriava predovšetkým na severovýchodné Slovensko.

Zážitky a tipy na výlety

Sídli v pôvodne renesančnom dome, postavenom okolo roku 1600. Šarišská galéria má štatút krajskej galérie Prešovského samosprávneho kraja a spravuje jeden z najkvalitnejších a najzaujímavejších galerijných fondov na Slovensku. Galéria sa zameriava predovšetkým na severovýchodné Slovensko, no vyhľadáva aj tvorbu výtvarníkov z celého východného Slovenska. Okrem stálej expozície sakrálneho umenia 15.-19. storočia, ponúka galéria aj krátkodobé výstavy, prednášky, besedy či klubovú činnosť.

Zaujímavosť: Patrí k najstarším regionálnym galériám na Slovensku.

(Zdroj foto: Autor: Ing.Mgr.Jozef Kotulič – Vlastné dielo, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=41000895)