Chrám Svätej Trojice

Renesančný chrám, jeden z mála protestantských kostolov postavených v období reformácie.

Zážitky a tipy na výlety

Renesančný chrám, jeden z mála protestantských kostolov postavených v období reformácie. Evanjelici aj kalvíni používali dovtedy väčšinou staršie gotické, predtým katolícke chrámy a iba výnimočne si budovali nové.

Zaujímavosť: V suteréne kostola, pod hlavným oltárom je krypta, v ktorej sú štyri obete Prešovského krvavého súdu. Je tam uložených aj 17 pozostatkov jezuitov, ktorí v Prešove pôsobili, medzi nimi je aj staviteľ prešovskej Kalvárie jezuita František Perger.

(Zdroj foto: wikimedia.org)