Múzeum rusínskej kultúry

Múzeum rusínskej kultúry vzniklo 1. januára 2007 a je najmladšie múzeum na Slovensku.

Zážitky a tipy na výlety

Múzeum rusínskej kultúry v Prešove sa zameriava na získavanie, ochraňovanie, vedecké a odborné spracovávanie a sprístupňovanie múzejných zbierok, ktoré dokladajú vývin materiálnej a duchovnej kultúry Rusínov v Slovenskej republike a vo svete. Venuje sa na dokumentácii vývoja vedy, kultúry, umenia a techniky na území Slovenska, ako aj na fakty o rusínskom obyvateľstve žijúcom v zahraničí (vysťahovalectvo v minulosti a súčasnosti). Múzeum má tiež vypracovaný koncept činnosti zameranej na zdokumentovanie výpovedí a spomienok ešte žijúcich pamätníkov z rôznych oblastí života rusínskej menšiny na Slovensku.

Zaujímavosť: Múzeum rusínskej kultúry vzniklo 1. januára 2007 a je najmladšie múzeum na Slovensku.