Pamiatková zóna ľudovej architektúry Lačnov

Malebná šarišská osada Lačnov ja obklopená zalesnenými kopcami pohoria Branisko a predstavuje nádherné spojenie vidieckeho sídla a okolitej poľnohospodárskej a lesnej krajiny.

Zážitky a tipy na výlety

Ak chcete zažiť trochu pokoja a ticha, na dýchať sa čerstvého vzduchu, určite navštívte toto mieste, kde akoby zastal čas a ktoré vás opantá svojou špecifickou atmosférou. Malebná šarišská osada Lačnov ja obklopená zalesnenými kopcami pohoria Branisko a predstavuje nádherné spojenie vidieckeho sídla a okolitej poľnohospodárskej a lesnej krajiny. Nie je narušená nevhodnými krajinárskymi a stavebnými zásahmi, ako sú napríklad diaľkové vedenia vysokého napätia. Dedinka je plná vzácnych pamiatok ľudovej a predstavuje živý doklad tradičnej kultúry a spôsobu života v šarišskom regióne. Osada Lačnov je dnes súčasťou obce Lipovce.

Zaujímavosť: Pri návrate sa na začiatku obce Lipovce môžete osviežiť aj minerálnou vodou Salvator, ktorá tu vyviera. Chýr o jej liečivých účinkoch viedol k založeniu kúpeľov v polovici 17. storočia.